ภาระกิจ และวิสัยทัศน์

ภาระกิจและวิสัยทัศน์

ภาระกิจ
นารายาได้ผลิตสินค้าหลากหลาย จากวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ และ การใช้งานของ กลุ่มลูกค้าในทุกวัย ในทุกโอกาส ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ เพื่อนำเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นให้กับลูกค้าของเรา

วิสัยทัศน์
นารายายังคงมุ่งหน้าสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อทั้งลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเน้นที่คุณภาพ ประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามที่เกินกว่าความคาดหมาย